"אני מעדיף להתפשט על פני מרחבי צבע, לשאוף לתוכי נופים מן הטבע ולבטא אותם תוך אופטימיות וצבעוניות. הנייר שלי מתחרר כתוצאה מתהליך העבודה האלים, אבל קרעים אלה הם חלק ממצב הרוח של התמונה ואני מציג אותם כרכיבים טבעיים בעבודה השלמה".

(אלברט יוחאי 1931-2008)