... יוחאי אינו מצייר בפסטל, אף על פי שזה שם התערוכה, אלא בצבעי פנדה שהם רכים יותר, שמנים יותר ואפשר לערבב באמצעותם צבע בצורה מוחלטת, כך שהצייר שולט בצבעוניות ואפשרויותיו אין סופיות. דין הפנדה כדין צבע שמן, אלא שהוא אינו משחתי ואין מניחים אותו במכחול, אלא ישר עם המקלון. דבר הקובע אופי ספציפי לפקטורה (הנחת הכתם) ולטקסטורה (פני השטח העליונים)....

רפיא לביא, ידיעות אחרונות, 1985

... הציורים נעשו בהשראת נופה של צפת משך השנתיים האחרונות. הנוף עבור יוחאי הוא נקודת מוצא, התחלה, השראה...

דורית קידר, על המשמר, 1991

... ציוריו של אלברט יוחאי הם ביטויים צבעוניים ומלאי הבעה של נושאים פיגורטיביים למחצה המשולבים במעברים מופשטים לגמרי ...

גיל גולדפיין, ג'רוזלם פוסט, 1976

... יוחאי מצייר בפנדה, בעפרונות - שמן רכים, במיומנות הצוברת איכות, הוא מציע ציור מופנם ומעודן שיש בו ענווה רבה, היוצא מתוך נוף מגיע אל נופי הנפש ...

אילן נחשון, הארץ, 1985

 
 

... The paintings are inspired by the landscape of Safed during the last two years, the landscape especially meant for Yochai which is the starting point, the beginning, inspiration...

Dorit Kidar, Al Hamishmar, 1991

... Yohai Albert's paintings are colorful, expressive compositions of semi-figurative subjects combined with totally abstract passages ...

Gil Goldfine, Jerusalem Post, 1976

... Yohai paints with panda, soft oil pencils, with a skill that accumulates quality. He suggests an introspective and delicate painting that has within it a great deal of modesty that emerges from within the landscape, and which reaches the landscape of the soul ...

Ilan Nachshon, Haaretz, 1985

 
Previos Press  |   קטעי עיתונות קודמים